UWAGA! Ten serwis uzywa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegladarki oznacza zgode na to)


1. HUMANISTYKA CYFROWA
2. KULTURA 2.0
3. OTWARTA EDUKACJA
4. GLAM
5. DIGITALIZACJA i ARCHIWISTYKA SPOŁECZNA
6. LICENCJE
7. REMIKS
8. DIGITAL STORYTELLING

 

1. HUMANISTYKA CYFROWA
Zwrot cyfrowy w humanistyce
http://e-naukowiec.eu/wp-content/uploads/2013/05/Zwrot_cyfrowy_w_humanistyce.pdf

Materialy z sympozjum „Zwrot cyfrowy w humanistyce”, które odbyło się 25-26 października 2012 w Lublinie. W publikacji m.in.
R. Bomba, Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych
P. Rybszleger, Interobrazowość i intertekstualność w tekstach i obrazach w sieci - próba zdefiniowania pojęć
M. Wilkowski, Otwartość w (cyfrowej) historii: tekst prawie programowy

 

M. Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej
http://historiaimedia.org/2013/06/23/wprowadzenie-do-historii-cyfrowej-ksiazka-do-pobrania/

 

Kulturowe kody technologii cyfrowych
http://www.wspa.pl/img/wydawnictwo/kulturowe-kody-technologii-cyfrowych-fragment.pdf

Tom tekstów badaczy mediów i kultury. W publikacji m.in.
J. P. Hudzik, Teoria mediów w metarefleksji nad kulturą
A. Muster, Technologia cyfrowa: estetyka przybliżona
A. Porczak, Remiksacja jako metoda odtwarzania kultury

 

Mindware. Technologie dialogu
http://www.mindware.wspa.pl/
 

Nawigowalna baza tekstów – hipertekstowa, personalizowalna i open sourceowa alternatywa książki. Teksty powstały w ramach realizacji modułu teoretycznego projektu „Mindware. Technologie dialogu” (Lublin 2011). W publikacji m.in.
P. Weibel, Od mediów mechanicznych do mediów społecznych
P. Lunenfeld, Generacje: Jak komputer stał się maszyną generującą naszą kulturę?
P. Celiński, Media wyobrażeniowe
A. Maj, Mindware: Technologie umysłu i umysł technologiczny w perspektywie antropologii mediów i badań nad komunikacją

 

E. Kulczycki: Teoretyzowanie komunikacji
http://bon.edu.pl/media/book/pdf/Teoretyzowanie_komunikacji_EK.pdf

 

Nowe Media. Nowa Partycypacja
http://kulturacyfrowa.org/projekty/nowe-media-nowa-partycypacja/publikacja/
 

Zbiór zawiera opisy wybranych aktywności obywatelskich w cyfrowym świecie – zarówno aktywności „nowych”, bezpośrednio generowanych przez rzeczywistość scyfryzowaną i usieciowieoną, jak i takich, które odnoszą się do praktyk „tradycyjnych” i obecnie jedynie wspomagane są sieciowo i cyfrowo. Zebrane w tomie teksty poddają analizie uwarunkowania i konteksty aktywności społecznych (zwłaszcza te najmocniej wpływające na elektroniczne oblicze obywatelskich działań w cyfrowym świecie), projektują przyszłe rozwiazania, ale zarazem układają się w praktyczny przewodnik po sieciowych labiryntach i cyfrowych zakamarkach, znajdujących się już teraz w naszym zasięgu.

 

Portal: Historia i media
http://historiaimedia.org/
 

Historia i dziedzictwo w kulturze cyfrowej. Historiaimedia.org to pierwszy polski projekt poświęcony zagadnieniom relacji między historią a mediami. Rola mediów w kulturze historycznej, ich wpływ na kształtowanie świadomości przeszłości, internet i nowe technologie w badaniach i edukacji historycznej, historia w sztuce współczesnej – to tylko niektóre z tematów poruszanych na tej stronie.

 

Czasopismo naukowe “Kultura i historia”
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/numery

 

THATCamp
http://thatcamp.pl/
 

otwarte spotkania i warsztaty promujące cyfrową humanistykę i integrujące polskie środowisko badaczy kultury cyfrowej


M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.
E-kultura. E-nauka. E-społeczeństwo, red. B. Płonka-Syroka, M. Staszczak, Wrocław 2008.
M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw, Warszawa 2006.
H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007.
Granice w kulturze, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2010.
Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, red. P. Witek, M. Mazur, E. Solska, Lublin 2011.
Konteksty kultury medialnej, red. M. Sokołowski, Olsztyn 2007.
M. Lister., J. Dovey, S. Giddings, I. Grant,, K. Kelly, Nowe media, Warszawa 2009.
M. McLuhan, Zrozumieć media: Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004.
L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006.
Nowe media i komunikowanie wizualne, red. P. Francuz, S. Jędrzejewski, Lublin 2010.

 

2. KULTURA 2.0


E. Bendyk, J. Hofmokl i in.: Kultura 2.0 : wyzwania cyfrowej przyszłości
http://kpbc.umk.pl/Content/45368/Raport_Kultura_2.0.pdf


M. Filiciak: Kultura 2.0. Kultura niewolna od konflików
http://www.dwutygodnik.com/artykul/4035-kultura-20-kultura-niewolna-od-konfliktow.html


M. T. Schaefer: KULTURA 2.0: Społeczne „media społecznościowe”?
http://www.dwutygodnik.com/artykul/4038-kultura-20-spoleczne-media-spolecznosciowe.html


A. Jelewska: KULTURA 2.0: Biopolis
http://www.dwutygodnik.com/artykul/4039-kultura-20-biopolis.html


Festiwal organizowany przez Narodowy Instytut Audiowizualny
http://kultura20.pl/

 


3. OTWARTA EDUKACJA
 

Koalicja otwartej edukacji
http://koed.org.pl/

Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Jest grupą odpowiedzialną za kształtowanie i promowanie otwartej edukacji w Polsce. Organizuje m.in. konferencje, seminaria i warsztaty, które mają na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w otwarte projekty i tworzenie otwartych treści edukacyjnych.

 

Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych, oprac. Karolina Grodecka, Kamil Śliwowski
wersja 4, 2012

http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/OZE_przewodnik_v4.pdf

 

Open Access. Otwarta nauka, oprac. Bożena Bednarek-Michalska
http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/OPEN-ACCESS.pdf

 

Portal: Edukator medialny
http://edukatormedialny.pl/
 

(Nowe)media, kultura i krytyczna edukacja
„Edukator Medialny” został założony, by promować twórcze formy przekraczania wąskich ram myślenia o mediach i edukacji. Dlatego od samego początku na blogu pojawiały się teksty, które przedstawiały niestandardowe podejście do edukacyjnego zastosowania mediów: refleksje nad przemianami szkoły, możliwością jej zastąpienia z wykorzystaniem „nowych” mediów lub zmiany instytucji dzięki zastosowaniu nowych technologii oraz przez jak najdalej posuniętą rezygnację z techno-nowości w szkolnej przestrzeni.

 

Edukacja kulturalna i medialna. Nowe trendy i wyzwania
http://repozytorium.ikm.gda.pl/files/original/ef99ccd378567ca3288c5f06df876f69.pdf

 

Przewodnik po animacji medialnej
http://issuu.com/fundacjanowemedia/docs/przewodnik_fnm_az_ostatnie_gotowe?e=4144628/6680271#
 

Publikacja Fundacji Nowe Media skierowana do osób zainteresowanych edukacją medialną. Jest to zbiór praktycznych ćwiczeń i rad, które przydadzą się do prowadzenia zajęć i nauki warsztatu medialnego.

 

Laboratoria Mediów
http://edulab.medialab.ikm.gda.pl/files/2012/06/laboratoria_mediow.pdf
 

Studium przypadku pokazujące jak idea medialabu sprawdza się w edukacji medialnej.

 

(Nie)bój się bloga! Jak wykorzystywać blogi w edukacji
http://repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/18

 

Nowe Media. Nowa Partycypacja - Scenariusze zajęć
http://kulturacyfrowa.org/projekty/nowe-media-nowa-partycypacja/scenariusze-zajec/

 

4. GLAM / Galleries, Libraries, Archives, Museums
 

Definicja
http://en.wikipedia.org/wiki/GLAM_%28industry_sector%29
http://openglam.org/

Manifest GLAM
http://openglam.org/principles/

 

“Podziel się spadkiem”
http://www.nina.gov.pl/docs/kultura2.0/podziel_sie_spadkiem.pdf?sfvrsn=2
 

Publikacja powstała podczas Booksprinta, z potrzeby stworzenia przewodnika zbierającego dobre praktyki dotyczące realizacji digitalizacyjnych projektów.

 

Serwis Muzeoblog
www.muzeoblog.org
 

Serwis redagowany przez zespół Dynamiki Ekspozycji, poświęcony jest zjawiskom muzealnym. Prezentowane treści dotyczą innowacji w muzeach i ich nowej roli wobec globalnych przemian społeczno-gospodarczych.

 

Portal: Inne Muzeum
www.innemuzeum.pl
 

Inne muzeum to inicjatywa, która narodziła się jako efekt projektu badawczego prowadzonego zarówno w polskich, jak i zagranicznych placówkach muzealnych. Projekt obejmuje szerokie pole studiów nad dziedzictwem [heritage studies], w tym nie tylko nad tym, co tradycyjnie kojarzy się z gromadzeniem i wystawiennictwem, ale także nad dziedzictwem niematerialnym oraz nad wyzwaniami, jakie stawia ochrona i promocja tego dziedzictwa.

 

Platforma Kultury
www.platformakultury.pl
 

Portal „Platforma Kultury” – utworzony przez Narodowe Centrum Kultury – to interaktywny portal poświęcony animacji kultury. Jego istotą jest tworzenie sieci kontaktów i możliwości wymiany doświadczeń.

 

5. DIGITALIZACJA i  ARCHIWISTYKA SPOŁECZNA

Seriws www.digitalizacja.pl
www.digitalizacja.pl
 

Serwis dla zainteresowanych tematyką digitalizacji, zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych. Zawiera artykuły, poradniki oraz opinie ludzi praktycznie zajmujących się tą dziedziną. Dzięki temu serwis może być źródłem wiedzy praktycznej zarówno dla nowych adeptów, jak i doświadczonych pracowników. Serwis ma charakter otwarty.

 

Projekt “Archiwa społeczne”
www.www.archiwa.org
 

Projekt Ośrodka „Karta” służący profesjonalizacji archiwistyki społecznej, gromadzeniu informacji o rozproszonych archiwach powstających oddolnie, a także wzmacnianiu i promocji tej dziedziny życia społecznego oraz dostarczaniu narzędzi edukacyjnych. U podstaw przedsięwzięcia leży założenie, że archiwa społeczne są ważnym ogniwem narodowego zasobu archiwalnego, w istotny sposób dopełniają bowiem ten zasób o trudno uchwytne i szybko zacierające się ślady codziennej egzystencji i zwykłych aktywności konkretnych osób (zarówno tzw. „przeciętnych obywateli”, jak i „osobowości” świata nauki, kultury i sztuki).

 

Publikacja “Archiwa społeczne”
http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Archiwa_spoleczne_podrecznik.pdf
 

zawiera m.in.
M. Lipka, Pozyskiwanie zbiorów
J. Michałowska, Opracowanie dokumentacji aktowej
M Pankowska, Opracowanie zbiorów fotograficznych
M. Melon, Opracowanie materiałów audiowizualnych


6. LICENCJE
 

Creative Commons
http://creativecommons.pl/otwartakultura/
 

Creative Commons jest międzynarodowym projektem oferującym darmowe rozwiązania prawne i inne narzędzia służące zarządzaniu przez twórców prawami autorskimi do swoich utworów. Creative Commons wspiera wolną kulturę: tworzenie i wymianę utworów traktowanych jako dobro wspólne.

 

Prawo autorskie i wolne licencje, oprac. Krzysztof Siewicz
http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/PRAWO-AUTORSKIE.pdf

 

Domena publiczna, oprac. Tomasz Ganicz
http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/DOMENA-PUBLICZNA.pdf

 

Otwartość w publicznych instytucjach kultury
http://creativecommons.pl/wp-content/uploads/2012/01/CC-publikacja.pdf

 

7. REMIKS
L. Lessig, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Warszawa 2009.

 

Nowe narracje a miasto. Remiksowanie miasta
http://www.biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=84216&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
 

Praktyka „remiksowania miasta” to dla autorów publikacji odczytywanie opowieści jaką niesie z sobą miasto i tłumaczenie jej na język nowych technologii komunikacyjnych. W pierwszej części tomu zebrane zostały teksty specjalistów dotyczące „otwierania” i ponownego wykorzystywania zdigitalizowanych materiałów. W części drugiej zaprezentowano perspektywę Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz jego dotychczasowe działania w obszarze remiksu. W publikacji m.in.
E. Bendyk, Prosta, trudna idea
P. Celińśki, Remiks: zniewoleni, gracze i twórcy
M. Wilkowski, Opowiadanie historii
G. D. Stunża, Społeczna digitalizacja – edukacja lokalna w służbie rozwoju kompetencji medialnych

 

Remiks w służbie ludzkości
http://magazynkontakt.pl/remiks-w-sluzbie-ludzkosci.html
http://stopklatka.pl/-/14420452,kultura-remiksu

 

Edukacja historyczna w kulturze remiksu
http://historiaimedia.org/2011/06/25/edukacja-historyczna-w-kulturze-remiksu/

 

8. DIGITAL STORYTELLING
 

Definicja
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_storytelling

 

Center for Digital Storytelling
http://storycenter.org/

 

7 Things You Should Know about Digital Storytelling
https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7021.pdf

 

Digital storytelling - podręcznik dla edukatorów
http://www.slideshare.net/fundacjaadhoc/digital-storytelling-podrcznik-dla-edukatorw